www_j_222.gif

Anasayfam
Şirket Tanıtımı
Hizmet
Vizyon
Sondaj
Garanti-Sondaj
Jeotermal
Su Arama
Su Tespit
Garantili su tespit
Yeraltı suları tüzüğü
Obruk
Obruk Tespit
Maden Rezerv Tespit
Krom Rezerv Tespit
Krom
Krom Fiyatları
Jeofizik Yöntemler
Jeofizik Aletler
Şifa Kaynaklarımız
Haberler
Güzel Dünyamız
Leonardid
İLETİŞİM

Anasayfam


GARANTİLİ SU TESPİT

garantili su tespit

SU

Su, kohezyon kuvvetine sahip renksiz, kokusuz ve tatsız sıvı bir bileşiktir. Kimyada formülü 2 Hidrojen ve 1 Oksijen atomundan meydana gelmiştir. H+ iyonu içeren bir madde ile ve OH- iyonu içeren maddenin tepkimesi ile oluşur.
• Yoğunluk...............: 1.000,00 kg/m³
• Formül..................: H2O
• Kaynama noktası....: 99,98 °C
• Molar kütle............: 18,01528 g/mol
• Erime noktası.........: 0,0 °C

SU ETÜDÜ" YERALTI SU KAYAKLARININ TESPİTİ

Canlıların yaşaması için en temel olmazsa olmazlardan olan su ; tarih boyunca değişik metot ve yöntemler ile yer altından çıkartılmıştır.
Günümüzde ilkel yöntemlerin yanında bilimsel çalışmalar ile yer altı su kaynakları tespit edilmektedir.
ilkel yöntemler ile yapılan çalışmalar hiç bir zaman başarı getirmemiştir.
Arazideki suyu bulmak, bilimsel yöntemler ile tespit etmek tecrübenin yanı sıra ileri teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak ile mümkündür.

Hidrojeolojik Etüt-Jeolojik Etüt-Jeofizik Etüt-Zemin Etüdü-Yeraltısuyu Etüt çalışmaları


Su sondajı öncesinde mutlaka jeolojik-jeofizik-hidrojeolojik etüt yaptırmalısınız. Jeolojik Araştırma-Jeofizik Etüt-Hidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmeli ve etüt sonucunda yapılacak Kuyu Tasarımı na göre sondaj yapılmalıdır. Yer altı çok değişken bir yapıya sahip olabilir. Komşunuzun sahasında gürül gürül su akarken sizin sahanızda su bulunamayabilir. Komşunuzun sahasında bol su çıkmış olması,sizin sahanızda da aynı miktarda su bulunacağı anlamına gelmez. Aynı şekilde komşu sahada kuyu açılmış ve su çıkmamış olması da kesin gösterge değildir.
Jeolojik Etüt yapılması; düşündüğünüzün aksine sizi yüklü bir maliyetten kurtarır. Etüt yapılmadan su kuyusu açtırmak, su çıkmaması halinde yaptığınız yatırım tamamen boşa gitmiş olabilir.

Maksimum su veriminin elde edileceği kuyu lokasyonu jeolojik araştırmalar-jeofizik etüt-hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir ve su kuyusunun tasarımı yapılır-Kuyu Projesi hazırlanır.

Arazinizdeki suyu bulmak, iyi bir zemin etüdü, bilgi birikimi ve tecrübe ister

 garantili su tespit

YER ALTINDAKİ SU MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Garantili tespit sistemi

Yağış Miktarı
Yüzeyin Eğimi
Bitki Örtüsü
Zeminin Özelliği etkiler.
Alüvyal Ovalar, Karstik Araziler,
Deniz ve Göl Kıyıları yer altı suyu bakımından zengin alanlardır.

Su Kaynakları

Kaynaklar yeryüzüne çıkış özelliklerine göre değişirler;
1-Yamaç Kaynakları: Dağ ve vadi yamaçlarında geçirimli tabakanın yeryüzüne çıktığı yerdir.
2- Fay Kaynakları: Yeraltı sularının Fay Çatlaklarından yeryüzüne çıktığı kaynaklardır. Bazılarının suları derinlerden geldiği için sıcak olur. Buralara Kaplıca, Ilıca veya Çermik denir.
3- Karstik Kaynaklar: Kalkerli arazilerin çatlaklarından sızan suların toplanıp yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Bu suların en önemli özelliği kireçli oluşlarıdır.
4- Artezyen Kaynakları: Özellikle kıvrımlı sahalardaki çanaklaşmış arazilerde 2 geçirimsiz tabaka arasında kalmış yeraltı suyunun çanağın tabanının delinmesiyle çıkan basınçlı kaynaktır.
5- Gayzer Kaynaklar: Volkanik sahalarda mamanın etkisiyle yeraltı suyunun sıcak su ve buhar olarak dışarı çıkması ile oluşan kaynaklardır. Denizli-Sarayköy de örneğini görmek mümkündür.

Jeoloji ,YER BİLİMİ

Yunanca GEO ve LOGOS kelimelerinin birleşiminden meydana gelir.Yer yuvarlağının tarihinden, yer kabuğunun bileşimi ve yapısal koşullarından, ve yer üzerinde gelişen evrimlere hakim kuvvetlerden bahseden bilimdir

 garantili su tespit

SU BİLİMİ

Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen bir bilimdir.
Yeryüzünde canlıların yaşamını devam ettirmek için suya ihtiyaçları vardır.
Bu konuda dünden bu güne bu büyük ve vazgeçilmez ihtiyacı gidermek için büyük çabalar sarf etmişlerdir.
Bu hizmet sektöründeki amacımız kişiler zaman ve maddi kayba uğramadan sorunu bilimsel yöntemler ile çözmek.
Eğer bulunduğunuz beldede su sıkıntısı yaşıyor, çözüm bulamıyorsanız, Çözüme giden yolda birlikte hareket edelim...

Türkiye nin en seçkin kadrosu size hizmet etmeye devam ediyor

Yeryüzünde susuz yer kalmasın, yeşil bir dünya için...

btmn1.jpg

SU ARAMA VE SUYUN TESPİTİ

Su tespiti konusunda ileri teknolojiyi kullanmayı ilke edindik.
Yeraltı su kanallarının tespitinde, dünden bu güne yaptıklarımızın birikimi ile yapacaklarımıza ışık tutup , işimizde hata ve risk payını minimize ediyoruz.
Yapılacak olan bilimsel çalışmalar neticesinde arazinizin yeraltı su haritası çıkartılıp, en verimli su kaynağına sondaj yapıyoruz.
İstekleriniz doğrultusunda arazinizde bulunan su kaynaklarının 3D görüntülü modelleme sistemini kullanarak değişik formatlarda sizlere bilimsel bir rapor şeklinde sunuyoruz.

GARANTİ SONDAJ

Sondaj konusunda bilgi birikimi,
Bilimsel yöntem ve ilkeli çalışmak her zaman için vazgeçilmez unsurumuzdur.

 garantili su tespit

SOĞUK SU KAYNAKLARI

Sularını yağışlarla yeryüzünden alırlar.
Sularının sıcaklığı ve akımları yıl boyunca değişir.
--Tabaka Kaynağı (yamaç): Geçirimli tabakların uç kısmından suların yüzeye çıktığı yerdir.
--Vadi Kaynağı: Vadi tabanlarından çıkan
--Karstik Kaynak (Voklüz): Kalkerli arazilerde yer yüzüne çıkan kaynaklardır. En fazla Akdeniz Bölgesinde görülür. Ör: Düden suyu

Bu kaynakların en önemli özelliği sularının bol miktarda kireç içermesidir.
--Artezyen Kaynağı: Tekne biçimindeki iki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli
tabakaya açılan bir sondaj ile suların püskürerek yer yüzüne çıkmasıdır. Diğer
kaynaklardan ayrılan yanı beşeri faktörlerin etkisiyle yer yüzüne çıkmasıdır.

SICAK SU KAYNAKLARI

Sularını mağmaya yakın alanlardan alırlar.
Suları geldiği derinliğe göre sıcak veya ılıktır.
Sularının sıcaklığı yıl boyunca aynıdır.
Akım değişikliği olmaz.
Bol miktarda eriyik madde içerir.
--Fay Kaynağı: Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. Halk arasında bu
kaynaklara ılıca, kaplıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir.............

www.garanti-sondaj.com

 garantili su tespit

Jeofizik Aletleri ve Yeraltı Su Tespit Yöntemleri


su@garantilisutespit.com

Bize ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın